Psychická kondícia a jej vylepšovanie metódou počítačovej technológie EEG Biofeedback

Súčasné výzkumy psychológie a medicíny prinášajú stále nové možnosti trénovania psychickej kondície žiakov, študentov, manažérov, vodičov, športovcov a pracovné vyťažení ľudí, ktorí život vyžaduje stále vyššiu úroveň fungovania.

Uvedená metóda trénuje telesného psychické funkcie na efektívnejšie zvládanie záťaže, nemeria však intelektové alebo osobnostné vlastnosti človeka. Ide o tzv. fitness mozgu – fitnes psychiky – vyvinutý NASA a praxi aplikovaný vyše 50 rokov. Využíva špeciálnu počítačovú technológiu, ktorou dokáže nielen zlepšiť prácu nezrelého mozgu deti, ale zvýšiť i prácu moc dospelých, u ktorých prebieha telesné či psychické ochorenie. V priebehu opakovaných sedení môže metóda významné podporiť i výkonnosť zdravého a dobre fungujúceho mozgu, zároveň však všetkých telesných systémov a funkcií (napr. prácu nervového systému a pokožky)…
Tréning pripomína hru na počítači, ktorý pomocou malých snímačov zachytáva a zobrazuje dianie v tele a mozgu. Telo a mozog prirodzene vysiela Biologickej impulzy, ktoré – ak sú správne – bývajú hneď odmeňované spätnú väzbu podobe zvukov, bodov a následne grafov. Nevyužíva sa klávesnica alebo iná pomôcka, snímače sa priložia priamo na povrch tela a hlavy. Nervové bunky reagujú prekvapujúco podobne ako bunky zľavou po telesnom cvičení. Opakovaním tejto činnosti sa telo a mozog trénuje a postupne sa pre „programuje“ na efektívnejší výkon.

Psychologický a medicínsky sú overené zlepšenia najmä v týchto oblastiach:

  • koncentrácia, výdrž (tenacita) a čulosť (vigilita) pozornosti
  • ultrakrátkodobá a krátkodobá pamäť
  • strednodobá a dlhodobá pamäť
  • intelektové schopnosti v praktických zložkách (pohotovosť, plynulosť, flexibilita, pružnosť riešenia problémov, zlepšenie kombinačných schopností a tvorivosti)
  • vitalita, dynamika a stabilita psychického výkonu
  • emotívno-vôľové procesy, sebakontrola a sebakoncepcia, sebarealizácia
  • podpora a kondícia imunitného systému
  • Osobnostná vyrovnanosť, zníženie impulzy Vity, vyváženie komunikačnej stratégie a zlepšenie sociálnej pri spôsobilosti – adaptability
kondičný tréning pre zdravých dospelých a deti 10 sedení
zlepšenie a liečba pleti, kožných ochorení, zlepšenie spánku, liečba úzkostí, fóbií, depresií, únavy a podpora imunitného systému 20 sedení
liečba dyslexie, disgrafie, disortografie, diskalkúlie, dispraxie, hyperaktivity, pasivity, impulzivity, nervozity, pomočovania, migrény, závislostí a i. 40 sedení
rehabilitácia – vylepšenie zdravotného stavu po úrazoch hlavy, cievne mozgové príhody, počínajúca demencia, nervové ochorenia a iné chronické ochorenia 80 sedení