EEG Biofeedback

Psychická kondícia a jej vylepšovanie metódou počítačovej technológie EEG Biofeedback Súčasné výzkumy psychológie a medicíny prinášajú stále nové možnosti trénovania psychickej kondície žiakov, študentov, manažérov, vodičov, športovcov a pracovné vyťažení ľudí, ktorí život vyžaduje stále vyššiu úroveň fungovania. Uvedená metóda trénuje telesného psychické funkcie na efektívnejšie zvládanie záťaže, nemeria však intelektové alebo osobnostné vlastnosti človeka. […]