BIOFEEDBACK

Preklad do slovenčiny znie: biologická spätná väzba

          Je to veľmi jednoduchý a hravý spôsob, ako rozvíjať svoju schopnosť sústrediť sa, učiť sa, či zlepšiť svoju celkovú duševnú výkonnosť. Je to vysoko špecifická metóda pre posilnenie žiadúcej aktivácie nervovej sústavy, predovšetkým pre tréning pozornosti a sústredenia, sebaovládania a sebavýchovy (zmiernenie impulzivity a hyperaktivity), zlepšenie výkonov intelektu. Vynikajúci a rýchly účinok má tiež na poruchy spánku, nočný des, pomočovanie, špecifické poruchy učenia (dyslexia, dysgrafia, dyskalkulia,..), pomáha ľuďom po cievnych príhodách alebo po úrazoch hlavy, pri migréne, ale aj pri zbavovaní sa závislostí.

          Biofeedback znamená získať pomocou prístroja, ktorý odmeria spätnú väzbu nášho organizmu, schopnosť sebaovplyvňovania. Keď mozog dostáva okamžitú, presnú a cielenú informáciu o naladení svojich mozgových vĺn, môže sa naučiť, ako ich dostať do súladu.

          Človek v modernej spoločnosti používa prístrojový biofeedback veľmi často bez toho, aby si to uvedomoval. Urobí tak vždy, keď sa postaví na váhu, alebo použije teplomer a vzápätí dostane spätnú väzbu o svojom stave. EEG-biofeedback nám dáva spätnú väzbu o aktivite nášho nervového systému v danom okamžiku. Priebeh mozgových vĺn vidí klient na obrazovke počítača preložený do podoby video hry, ktorú hraje iba silou svojej myšlienky, bez použitia klávesnice alebo myši. Hru ovláda len činnosťou svojho mozgu. Ak hráč dosiahne správne naladenie svojho mozgu, počítač ho odmení. Ak sa preruší koncentrácia hráča, teda zmení sa frekvencia mozgových vĺn, počítač prestane prideľovať body. Opakovaním tohto tréningu nervové bunky reagujú prekvapujúco podobne ako bunky svalov po opakovanom cvičení. Mozog postupne reaguje na odmeňovanie, procesom učenia sa rozvíjajú mozgové vlny. Tieto sa v mozgu zapisujú do pamäti, mozog si ich osvojuje a nakoniec používa automaticky. Celý proces sa podobá normálnemu učeniu a cvičeniu.

          Tréning za pomoci EEG-biofeedbacku je nenásilný, bezbolestný a hravý. Ak je prevádzaný odborníkom, nepredstavuje žiadne riziká, nemá vedľajšie účinky a nie je návykový. Dosiahnutý účinok je trvalý, podobne ako schopnosť čítať, písať, plávať, či jazdiť na bicykli.

 

Komu je EEG - BIOFEEDBACK určený?

          Trénovať mozog možno v každom veku. Zhruba od 4 rokoch až po dospelosť, horná veková hranica nie je vymedzená. Podľa výskumov trpí ľahkou mozgovou dysfunkciou  (LMD) každé šieste dieťa. Včasné vyšetrenie ušetrí zbytočné trápenie a po absolvovaní tréningov EEG – biofeedbackom, dieťa nastúpi do školy bez problémov.

          Okrem klinického využitia, EEG - biofeedback je mimoriadne efektívny pre zlepšenie výkonu zdravých ľudí, aj pre odstránenie reakcií na stres, to znamená, že ho môžu využiť športovci alebo ľudia v náročných povolaniach (manažéri, piloti, vodiči, učitelia,..)

 

Je EEG-BIOFEEDBACK hradený zo zdravotného poistenia?

          EEG-biofeedback je zaradený do nadštandartných kondičných, liečebných a rehabilitačných metód a nie je hradený zdravotnými poisťovňami. Počet sedení závisí prirodzene od charakteru a hĺbky problému. Tréning prebieha 1-2-krát v týždni, trvá asi 50 minút. Cena jedného sedenia je 400 Sk. Zľavu poskytujeme dlhodobo chorým a ľuďom v sociálnej núdzi.

          Na Slovensku funguje približne desiatka pracovísk, ktoré prešli prípravou Feedback inštitútu v Prahe. V Spišskej Novej Vsi bol zavedený v máji 2001. Aplikácia tejto metódy je výnimočne efektívna a môže sa významne podpísať pod kvalitu ľudského života.

 

externý odkaz: http://www.zzz.sk/?clanok=1346

Published on