Vitajte na stránkach

 
Poradiť sa je bežné a dôstojné. Robíme to všetci a asi celý život.
Odpoveď na otázku môžeme dostať o rok, o mesiac, ale aj zajtra.
Prečo to máme odkladať?
 

 

Vyšetrenie psychickej spôsobilosti žiadateľov o nosenie a držanie strelnej zbrane a streliva

V zmysle zákona 128/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive a v zmysle vyhlášky 105/2012 Ministerstva zdravotníctva, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 229/2011 Ministerstva zdravotníctva o postupe pri posudzovaní zdravotnej a psychickej spôsobilosti na držanie alebo nosenie strelných zbraní a streliva a o náležitostiach lekárskeho a psychologického posudku.

Posudzujeme psychickú spôsobilosť:
držiteľov zbrojného preukazu
žiadateľov o vydanie zbrojného preukazu
viac

 

Vyšetrenie psychickej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla Vyhláška
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
č. 9/2009 Z. z.
z 20. decembra 2008,
ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení  vyhlášky č.: 130/2010 Z. z.(15.4.2010),  413/2010 Z. z.(1.11.2010), 361/2011 Z. z.(1.11.2011), 381/2012 Z. z.(19.1.2013), 128/2013 Z. z.(1.6.2013), 467/2013 Z.z.(1.1.2014)


Posudzujeme psychickú spôsobilosť:
- žiadateľov o rozšírenie vodičského oprávnenia pre skupiny a podskupiny: C, C1, C1E, CE, D, D1, D1E, DE                           
- držiteľov vodičského oprávnenia skupiny a podskupiny: C, C1, C1E, CE, D, D1, D1E, DE                           
- na odporúčanie lekára                           
- pre inštruktorov autoškôl                           
- na preskúmanie psychickej spôsobilosti na základe rozhodnutia dopravného inšpektorátu (KR PZ, OR PZ) u vodičov s oprávnením pre všetky skupiny a podskupiny po zadržaní vodičského preukazu, pri odobraní vodičského oprávnenia a pri spáchaní 3 závažných priestupkoch v zmysle zákona 
- 600.09 pre povolené vedenie motorového vozidla s právom prednostnej jazdy a motorového vozidla využívaného na prepravu nebezpečných vecí (VRZ, ADR)
- 600.10 pre povolené vedenie motorového vozidla využívaného na zasielateľstvo a taxislužbu a na poskytovanie  poštových služieb
viac

 

P S Y C H O L Ó G I A   Z D R A V I A

individuálna a skupinová forma na pôde pracoviska, v školách, vo firmách, a i. (psychohygiena, environmentálna psychológia)

pastorálna psychológia

Klinická psychológia pre deti a mládež

v pondelok a štvrtok po vyučovaní 13:00 – 18:00,
vyžiadané služby aj vo vyšších hodinách a víkendovo

 

Kontakt