PSYCHONET doc. PhDr. Mária G a ž i o v á, PhD., MBA, m. prof. – klinický psychológ

klinická psychológia dospelých
klinická psychológia dorastu a detí

PSYCHOLOGICKÉ SLUŽBY

↓ CENNÍK SLUŽIEB ↓

50 €

základné vyšetrenie vodiča

20 – 30 €

doplňujúce vyšetrenie vodiča

50 €

preskúmanie výkonu vodiča nariadené políciou

50 €

 
odborné poradenstvo vodiča nariadené políciou – 1 sedenie

50 – 70 €

národný kód 600.09
Povolené vedenie motorového vozidla s právom prednostnej jazdy (VRZ) a motorového vozidla využívaného na prepravu nebezpečných vecí (ADR)

40 – 50 €

 
národný kód 600.10
Povolené vedenie motorového vozidla využívaného na zasielateľstvo a taxislužbu a na poskytovanie poštových služieb

40 €

 
vyšetrenie člena a skupiny SBS

50 – 70 €

vyšetrenie psychickej spôsobilosti žiadateľov o nosenie a držanie strelnej zbrane a streliva

30 €

 
doplňujúce vyšetrenie psychickej spôsobilosti žiadateľov o nosenie a držanie strelnej zbrane a streliva

20 – 50 €

psychoterapia, psychodiagnostika
Poskytujeme zľavu členom ozbrojených síl a ozbrojených zložiek (v službe a vo výslužbe), dôchodcom, študentom, a pod.

Ambulantné hodiny

 Ambulantné službyVyžiadané služby
  Pondelok8.00 — 13.0013.00 — 20.00
  Utorok8.00 — 13.0013.00 — 20.00
  Streda8.00 — 13.0013.00 — 20.00
  Štvrtok8.00 — 13.0013.00 — 20.00
  Piatok8.00 — 13.0013.00 — 20.00
  SobotaVyžiadané služby
  NedeľaVyžiadané služby


NON STOP služby poskytujeme v naliehavých prípadoch.

V popoludňajších hodinách uprednostňujeme deti a mládež, realizujeme tiež vyžiadanú diagnostiku členov jednotlivých profesií (vodiči a i.)

Kontakt

budova
Psychonet budova
vchod